Тема: Форми права власності

Предыдущая567891011121314151617181920Следующая

1. Право приватної власності. Суб’єкти права приватної власності.

2. Об’єкти права приватної власності.

- Житловий будинок як об’єкт права приватної власності.

- Виникнення права приватної власності на квартиру та інше нерухоме майно, надане у користування (дачі, гаражі).

- Цінні папери як об’єкти права приватної власності.

- Правовий режим інших видів майна (земельних ділянках, транспортних засобів, зброї тощо) як об’єктів права приватної власності.

3. Підстави виникнення права приватної власності.

4. Юридичні особи як суб’єкти права власності.

- Право власності приватних підприємств.

- Особливості здійснення права приватної власності господарськими товариствами. Право власності кооперативів.

- Здійснення права власності громадськими та релігійними організаціями.

5. Право державної власності. Суб’єкти права державної власності. Об’єкти права державної власності.

6. Право комунальної власності. Поняття права комунальної власності. Суб’єкти права комунальної власності . Об’єкти права комунальної власності.

7. Порядок передачі об’єктів права державної і комунальної власності.

Нормативні акти:

1. Конституція України. 28 червня 1996 р.

2. Цивільний кодекс України.16 січня 2003 р.

3. Господарський кодекс України 16 січня 2003 р.

4. Житловий кодекс України. 30 червня 1983р.

5. Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001р.

6. Лісовий кодекс України.21 січня 1994р.

7. Кодекс України про надра. 27 липня 1994р.

8. Водний кодекс України. 6 червня 1995р.

9. Сімейний кодекс України. 10 січня 2002р.

10. Закон України від 3.08.1990 року "Про економічну самостійність УРСР" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - №34. - Ст.499.

11. Закон України від 2.10.1992 р. "Про заставу" (із змінами і доповненнями) // Голос України, 1992, 11 листопада.

12. Закон України від 19.06.1992 р. "Про приватизацію державного житлового фонду" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №36. - Ст.524.

13. Закон України від 19.09.1991 р. "Про господарські товариства" ( із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. - Cт.682.

14. Закон України від 15.09.1999 р. "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №45. - Ст.397.

15. Закон України від 16.06.1992 р. "Про об’єднання громадян" // Відомості Верховної Ради України . - 1992. - №34. - Ст.504.

16. Закон України від 5.05.2001 р. "Про політичні партії" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №23. - Ст.118.17. Закон України від 20.12.2001 р. "Про кредитні спілки" // Урядовий кур’єр, 23 січня 2002 р., №14.

18. Закон України від 17.07.1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №39. - Ст.261.

19. Закон України від 10.04.1992 р. "Про споживчу кооперацію" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №30. - Ст.414.

20. Закон України від 21.05.1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170 .

21. Постанова Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна" (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №35. - Ст.517.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19.09.1975 р. "Про практику застосування судами України ста.105 Цивільного кодексу України" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.291-295.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 р. "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.356-362.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4.10.1991 р. "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок" (із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - №1. - Ст.284-291.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 р. "Про судову практику справах за позовами про захист права приватної власності" (із змінами і доповненнями) // Право України. - 1996. - №4. - С.57-61.

Література:

1. Агарнов М.М. Учение о ценных бумагах. - М., 1993.

2. Грибанов В., Дульнева Л. Право личной собственности граждан в период строительства коммунизма. - М., 1963.

3. Дзера О. Розвиток права власності громадян в Україні. - Київ: Вентурі, 1996.

4. Маслов В. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. – Харьков, 1968.

5. Остапенко В. Акционерное дело и ценные бумаги. - М.: Экономика, 1992.

6. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності. Під ред. Шевченко Я. - К., 2002.

7. Шербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. - К.: Юрінком. Інтер, 2001.

8. Яворська О. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. - Л., 1996.

Завдання 1.

Охарактеризуйте поняття "особиста", "індивідуальна", "приватно-трудова", "приватна" власність.

Ознайомтеся з трактуванням власності особи в різні історичні періоди за монографічними дослідженнями:

1. Грибанов В; Дульнеева Л. Право личной собственности в период развернутого строительства коммунизма. - М., 1963. - С.6.

2. Маслов В. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. – Харьков, 1968. - С.55-56.

3. Генкин Д. Право собственности в СССР. - М.: Госюриздат, 1961. - С.76.

4. Ромовська З. Право власності громадян. Вісник Львівського університету. - 1993. - Випуск 30. - С.54-55.

5. Закон України від 3.08.1990 року "Про "Про економічну самостійність України". Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №34.- Ст.499.

6. Конституція України Ст.41

Завдання 2.

Охарактеризуйте і перелічіть юридичні факти, що є підставою виникнення права приватної власності на:

1. новозбудований житловий будинок;

2. приватизовану квартиру;

3. квартиру, викуплену з будинку ЖБК;

4. майно, одержане в порядку спадкування за заповітом (за законом);

5. майно, набуте за договором купівлі-продажу.2333756186602385.html
2333802464061511.html
    PR.RU™