Мегапроекти класифікують на організаційно-складні, технічно-складні, ресурсно-складні, комплексно-складні.

Предыдущая1234567891011Следующая

Складні проекти — це проекти, у яких присутня наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, рішення яких передбачає нетривіальні підходи та підвищені витрати на їхнє вирішення.

За строками реалізаціїпроекти розподіляють на короткострокові, середні та мегапроекти.

Короткострокові проекти — зазвичай реалізуються на підприємствах з виробництва новинок різного роду.


За вимогами до якості та засобами її забезпечення проекти

бувають бездефектними, модульними та стандартними.

Бездефектні проекти — як домінантний фактор виступає підвищена якість. Як правило, вартість бездефектних проектів досить велика і вимірюється сотнями мільйонів, а в деяких випадках і мільярдами доларів (наприклад, атомні електростанції).

Специфіка цих проектів обумовлює вимоги до них:

- загальний план проекту, що поєднує проектно-кошторисні та будівельно-монтажні роботи;

- сумісний графік будівництва;

- попередній запуск окремих технологічних ліній, що дозволяє своєчасно перевірити та забезпечити якість усіх систем проекту;

- використання спеціально розробленої програми аналізу проблем, пов’язаних з проектом, що дозволяє своєчасно їх викрити та виправити;

- застосування максимально гнучкої системи управління проектом, що дозволяє своєчасно викрити та виправити проблеми, що виникли.

Модульне будівництво — є відносно новим засобом вирішення ряду завдань управління проектами. Сутність даного методу полягає в тому, що більша частина майбутнього проекту виробляється не на місці майбутньої експлуатації. Після виготовлення такі модулі транспортуються та встановлюються на місці майбутньої експлуатації. Цей метод є ефективним для промислових об’єктів, що споруджуються у віддалених та погано доступних місцях з нерозвинутою виробничою та соціальною інфраструктурою.

Модульні проекти мають деякі особливості:

- виникає необхідність створення спеціальної комплексної групи робочих, фахівців за модулями. Ця група має працювати як частина команди, створеної для реалізації проекту;

- план проекту має ураховувати вимоги «абсолютної» своєчасності робіт з проектування, виготовлення та транспортування модулів та бути пов’язаним з іншими роботами за проектом;

- важливою частиною проекту стає транспортування модулів на будівельний майданчик.

За характером проектурозділяють міжнародні та вітчизняні проекти.

Міжнародні проекти — відзначаються значною складністю та вартістю. Вони відіграють значну роль в економіці та політиці тих країн, для яких розробляються.

Специфіка даних проектів наступна:

- обладнання та матеріали для таких проектів, як правило, придбавається на світовому ринку;- рівень підготовки таких проектів вищий за аналогічні«внутрішні»;

- довготривалість підготовчого періоду для таких проектів більша завдяки складності їхньої організації та управління;

· інформаційна підтримка міжнародних проектів завжди більш ефективна ніж «внутрішніх» проектів.

Вітчизняні проекти — здійснюються у межах однієї держави.

ситуацій.

За об’єктом інвестування проекти бувають фінансові та реальні.

Фінансові проекти — здійснюються на основі фінансових інвестицій, під якими слід розуміти вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти, серед яких найбільшу частку займають цінні папери.

Проекти реального інвестування — здійснюються на основі інвестування в реальні активи (основні фонди, підприєм­ства тощо).

За характером та сферою діяльності виділяють наступні проекти: промислові, проекти дослідження та розвитку, організаційні, економічні та соціальні.

В іншій спеціальній літературі [8] інвестиційні проекти класифікують за ступенем обов’язковості, терміновості, зв’язку.


2332184805123427.html
2332277434106116.html
    PR.RU™